Wim de Groot, koninklijke onderscheiding gekregen.

Posted on Posted in Post

De tekst van de voorzitter daarbij: Wim de Groot heeft voor zijn jarenlange zeer goede inzet t.b.v. de Marine Golfclub een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.

De uitgebreidere versie is:

De heer De Groot heeft gedurende ruim 17 en half jaar bestuursfuncties bij de Marine Golfclub Nieuwediep vervuld. Daarvan heeft hij ruim 16 jaar de functie van secretaris MGC Nieuwediep op een uitstekende wijze vervuld.

De inzet en het functioneren van de heer De Groot als bestuurslid en vrijwilliger is voor een zeer groot deel bepalend geweest voor het goed functioneren van de MGC Nieuwediep in deze periode.

De heer De Groot heeft naast de bestuursfunctie van secretaris zich ingespannen om alle nieuwe leden goed te introduceren en heeft dat zelf op een zeer grondige wijze uitgevoerd. Ook heeft hij de website van de MGC Nieuwediep een groot aantal jaren op een uitstekende wijze beheerd.