Weer uitstel in keuze nieuwe onderzeeboot

Posted on Posted in Post

DEN HELDER Het rapport van de Algemene Rekenkamer over de aanschaf van onderzeeboten is niet op tijd klaar voor de Tweede Kamer.

’Zucht! Extra vertraging’, meldt marineman Rob Pulles op Twitter. Pulles is de nieuwe voorzitter van de KVMO, de bond van marineofficieren. Van alle dossiers rond vervanging van marinevaartuigen staat de meeste druk op de aanschaf van onderzeeboten. Er zit nu eenmaal zeven jaar tussen het tekenen van een contract en de ingebruikname van de eerste boot.

De eerste boten van de Walrusklasse bereiken het einde van hun levensduur rond 2027. De marine is er dus alles aan gelegen om over zeven jaar de opvolger in gebruik te kunnen nemen, maar tot nu toe is er sprake van vertraging en uitstel.

Eind vorig jaar stuurde het ministerie van Defensie een zogenoemde B-brief naar de Tweede Kamer. Dat betekende dat de overheid gekozen had om nieuwe onderzeeboten aan te schaffen. Maar vervolgens kondigde de Algemene Rekenkamer een onderzoek aan om te verzekeren dat de belastingcenten op de juiste wijze worden besteed. De Rekenkamer zou zijn rapport begin oktober klaar hebben, maar dat is niet gelukt.

Bron: Noordhollands Dagblad/Helderse Courant, Arie Booy