Stichting

De stichting draagt officieel de naam ‘Stichting Reünisten NGID, RAPP en MARVA Plotter.
Statutair mag de naam verkort worden gebruikt als ‘Stichting NGID’.
De stichting zetelt te Den Helder.
Stichtingsstatuten zijn in oktober 2011 vastgelegd bij de Notarissencombinatie Den Helder en in
2014 aangepast.
Door de rechtsvorm stichting hebben wij geen leden maar belanghebbenden. Gemakshalve gebruiken wij op deze website toch het woord ‘leden’ waar dus ‘belanghebbenden’ wordt bedoeld.
Sinds 2014 staat de stichting ook open voor al het (oud-) personeel dat bij de Koninklijke Marine in  Commando- Centrales werkzaam is of is geweest.
Personeel dat dus behoorde of nog steeds behoort tot de Operationele Dienst (OD) is dan ook van harte welkom bij onze stichting. Nieuw ontmoet oud!

De stichting heeft ten doel:
Het bevorderen en het onderhouden van contacten van personen die daadwerkelijk als NGID’er, RAPP’er,  MARVA Plotter hebben gediend en zo ook van overig KM-personeel dat werkzaam is of is geweest binnen de NGID-organisatie (lees: Commandocentrale).
Na verloop van tijd bleek dat ook voormalig en huidig KM-personeel dat werkzaam is of is geweest in CommandoCentrales aan boord van KM-schepen belangstelling heeft voor onze stichting.
De eerste leden van deze groep zijn inmiddels ingeschreven.

 

Gebruikte afkortingen:

NGID: Navigatie Gevechtsinformatie Dienst

RAPP: Radio Afstandpeiler Plot,

MARVA: Marine Vrouwenafdeling.

OD: Operationele Dienst.