Posted on Posted in hoofdblad

De stichting draagt officieel de naam “Stichting Reünisten NGID, RAPP en MARVA plotter. Statutair mag de naam verkort worden gebruikt als “Stichting NGID”. De stichting zetelt in Den Helder. Stichtingsstatuten zijn in oktober 2011 vastgelegd bij de Notarissencombinatie Den Helder en in 2014 aangepast. Door de rechtsvorm stichting hebben wij geen leden maar belanghebbenden. Gemakshalve gebruiken wij op deze website toch het woord “leden” waar dus “belanghebbenden” worden bedoeld.  Sinds 2014 staat de stichting ook open voor al het (oud-)personeel dat bij de Koninklijke Marine in Commando-Centrales werkzaam is of is geweest. Personeel dat behoorde of nog steeds behoort tot de Operationele Dienst (OD) is dan ook van harte welkom bij onze stichting.

Nieuw ontmoet oud!