Privacyverklaring

Privacyverklaring 

INLEIDING

De Stichting NGID gebruikt uw persoonsgegevens voor het verwerken van administratieve handelingen en voor gebruik voor het plannen van activiteiten, die rechtstreeks te maken hebben met de stichting NGID.  
De administratie van de gegevens wordt bijgehouden in een Acces bestand op een privé computer. Deze computer is beveiligd met een anti-spam en een antivirusprogramma. Om toegang te krijgen tot de computer is een wachtwoord verreist.  De ACCESS database is ook beveiligd tegen derden. Op de website staat een overzicht van de leden, zonder persoonlijke gegevens. Het beperkte overzicht is alleen toegankelijk voor de leden dit in het bezit zijn van een wachtwoord.

 

WAAROM DE STICHTING NGID UW GEGEVENS NODIG HEEFT

De stichting NGID gebruikt uw gegevens voor administratieve redenen en om evenementen te kunnen plannen. Uw gegevens worden alleen aan derden gegeven, om toegang te verkrijgen tot Defensiecomplexen.  Anders is het niet mogelijk om toegang te verkrijgen tot Defensiecomplexen.  Het actieve bestuur heeft inzage in uw persoonsgegevens om met leden te kunnen communiceren. Na het aftreden van een bestuurslid wordt aan hem of haar verzocht om alle persoonsgegevens van de leden te vernietigen.

 

GEGEVENS OP DE WEBSITE

De ledenlijst van de stichting NGID staat op de website in een beveiligde omgeving. Dit is een uittreksel van de ledenlijst. Er is gekozen voor de voornaam, achternaam, initialen en woonplaats. De leden kunnen dan bekijken of er een mogelijkheid is om samen naar een evenement te gaan. 

 

HOE LANG DE STICHTING NGID UW GEGEVENS BEWAART.

De stichting bewaart alle gegevens van actieve en niet actieve leden in het Acces bestand. De gegevens van de leden worden vernietigd bij opheffing van de stichting. Het Access waarin de administratie wordt gevoerd, is niet toegankelijk voor derden.  

 

DELEN MET ANDEREN

De persoonlijke gegevens worden alleen gedeeld met de beveiligingsbeambte(n) van Defensiecomplexen, om toestemming te verkrijgen voor deelname aan een evenement. Dit is noodzakelijk, anders mogen de leden het Defensieterrein niet betreden. De persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming van het lid.  Het vertrekken van persoonlijke informatie van leden wordt ook niet verstrekt aan de leden onderling.  Bij een verzoek van andere gegevens wordt er contact gezocht met het gezochte lid. 
De redactie krijgt van de ledenadministratie de e-mailadressen om verspreiding van de nieuwsbrief te kunnen uitvoeren. 

 

NIEUWSBRIEVEN

Nieuwsbrieven worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden direct verspreid onder de leden en aan defensie en defensie gerelateerde onderdelen. In de nieuwsbrief staan vaak enkele linken naar belangrijke evenementen van Defensie. De nieuwsbrief wordt ook op de website geplaatst.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

De stichting heeft geen extra programmatuur ingezet voor het bijhouden van het aantal bezoekers. Dit is een standaard programma dat geleverd wordt door de hosting. De stichting NGID is hier niet actief mee.

 

GOOGLE ANALYSTICS

De stichting NGID maakt geen gebruik van “Google analytics” om bij te houden hoe de gebruikers de website gebruiken.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

De gegevens van de leden worden niet openbaar gemaakt en u heeft geen mogelijkheid om via de website gegevens direct aan te passen, in te zien of te verwijderen.

 

BEVEILIGING VAN DE WEBSITE

De stichting NGID neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegden toegang te geven, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de stichting NGID maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De website is ondergebracht bij Hosting2Go en is gebouwd met WordPress en wordt bij iedere update bijgewerkt om de beveiliging te waarborgen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de Stichting NGID verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Stichting NGID op via info@ngid.nl

 

BEZWAAR MAKEN

Heeft u bezwaar tegen de wijze waarop het bestuur met uw gegevens omgaat of de gegevens verstrekt aan derde, dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier op de website aan het bestuur. Het bestuur zal uw bezwaar grondig onderzoeken en eventueel aanpassingen doorvoeren als dit mogelijk is. U wordt altijd op de hoogte gebracht van de genomen beslissing(en). 

Bijgewerkt: 13 juni 2018