Privacyverklaring geplaatst op de website

Posted on Posted in Post

Beste leden,

 

Op de website is de privacyverklaring toegevoegd.  Deze verklaring is wettelijk verplicht vanaf 25 mei 2018. In deze verklaring kunt u lezen hoe het bestuur van de stichting omgaat met uw persoonlijke gegevens. 

De stichting NGID zal zeer zorgvuldig omgaan met uw gegevens en alleen doorgeven aan derden, zoals vermeld in de de privacyverklaring. Dit is benodigd om deel te kunnen nemen aan evenementen. Heeft u hierover nog vragen, dan kunt u een e-mail sturen aan info@ngid.nl met het onderwerp privacyverklaring.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben,

 

Namens het bestuur Gerrie