Overlijdingsbericht Petrus Adrianus Charles de Betué

Posted on Posted in Post

Het bestuur heeft een droevig nieuws ontvangen van Marleen, de oudste dochter, dat op 1 augustus 2019 Piet de Betué is overleden.

Het bestuur wenst de familie veel sterkte toe met het verlies van hun (schoon-stief) vader en (stief-) opa.