Nieuwe leden Hielke Fennema en Jolanda der Kinderen

Posted on Posted in Post

Jolanda der Kinderen en Hielke Fennema zijn lid  geworden van de stichting per november en december . Het bestuur verwelkomt Jolanda en Hielke

Het bestuur,   Gerrie Legué (ledenadministratie)