Nieuw lid Leo Zegeren

Posted on Posted in Post

Leo Zegeren is lid geworden van de stichting per 13 september 2018. Het bestuur verwelkomt Leo Zegeren.  

Het bestuur,   Gerrie Legué (ledenadministratie)