Nieuw lid Eef Zwart

Posted on Posted in Post

Beste leden, 

Afgelopen maand konden we een nieuw lid verwelkomen, Eef Zwart.

Eef heeft in dienst gezeten in de zeventiger jaren. 

Het bestuur heet Eef Zwart van harte welkom en hoopt dat hij een leuke tijd zal hebben bij de Stichting NGID.

Namens het bestuur,

Gerrie Legué