Eed of belofte voor burgers

Posted on Posted in Post

Naast militairen leggen ook burgermedewerkers van Defensie de eed of belofte af.

Bij de marine werken momenteel 2589 burgers, de meesten in Den Helder. In de Dukdalf op Willemsoord ondergingen vijftig burgermedewerkers de plechtige ceremonie.

Zij konden kiezen uit een eed of belofte met de uiting ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’ of ‘Dat verklaar en beloof ik’.

Zo wordt trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht toegezegd.

Vanwege covid-19 vond de ceremonie onder sobere omstandigheden plaats.

Zo werden de burgers in verschillende shifts beëdigd om de gepaste afstand te kunnen bewaren.

Arie Booy

Noordhollands Dagblad / Helderse Courant