Bestuursleden

Voorzitter: Piet Duivestein

De voorzitter is verantwoordelijk voor de bestuurlijke zaken.
Heeft u vragen over het bestuur of betrekking op algemene zaken, dan is de voorzitter het aangewezen bestuurslid
om de vraag of vragen te stellen.
E-mailadres: voorzitter@ngid.nl


Secretaris/webmaster/verkoop: Nienke Laane

Heeft u vragen over secretariële zaken, de ledenadministratie, de website of verkoop dan kunt zich richten tot de secretaris.

Wij verkopen in de winkel enkele artikelen van de stichting.

E-mailadres: secretaris@ngid.nl


Penningmeester: Ton Leenders

Heeft u vragen over uw betaling of andere financiële zaken, dan kunt u zich richten tot de penningmeester.

E-mailadres: penningmeester@ngid.nl


Public Relations en redactie : Rens Beglinger

Heeft u een leuke anekdote of wilt u graag iets inleveren voor de nieuwsbrief.
De redactie is verantwoordelijk voor de nieuwsbrieven.
Tevens houdt hij contact met diverse afdelingen binnen en buiten defensie om informatie te vergaren.
E-mailadres: redactie@ngid.nl


Bestuurslid: Peter van der Niet

Het bestuurslid heeft geen vaste taakomschrijving, maar ondersteunt het bestuur waar nodig.

E-mailadres: bestuurslid-peter@ngid.nl