Bericht van overlijden van Jan van Willigen

Posted on Posted in Post

Vandaag ben ik op de hoogte gesteld door de partner van Jan van Willigen, dat Jan is overleden op 27 jan 2020.

Het bestuur wenst zijn partner en zijn familie veel sterkte met het verlies van Jan.

Gerrie