Bestuursleden

Voorzitter: Piet Duivestein

De voorzitter is verantwoordelijk voor de bestuurlijke zaken.
Heeft u vragen over het bestuur of betrekking op algemene zaken, dan is de voorzitter het aangewezen bestuurslid
om de vraag of vragen te stellen.
E-mailadres: voorzitter@ngid.nl

 

 

 


Secretaris: Nienke Laane

Heeft u vragen over secretariële zaken, dan kunt zich richten tot de secretaris.

Deze houdt alle archieven en publicaties bij.
E-mailadres: secretaris@ngid.nl

 

 

 

 

 


Penningmeester: Ton Leenders

Heeft u vragen over uw betaling of andere financiële zaken, dan kunt u zich richten tot de penningmeester.
Deze kunt u het beste stellen aan de penningmester.
E-mailadres: penningmeester@ngid.nl

 

 

 

 

 

 


Administratie: Gerrie Legué

Heeft u vragen over uw persoonsgegevens of aanvullende gegevens
Deze vraag kunt u het beste stellen aan onze administratie.
E-mailadres: info@ngid.nl

 

 

 


Public Relations en redactie : Rens Beglinger

Heeft u een leuke anekdote of wilt u graag iets inleveren voor de nieuwsbrief.
De redactie is verantwoordelijk voor de nieuwsbrieven.
Tevens houdt hij contact met diverse afdelingen binnen en buiten defensie om informatie te vergaren.
E-mailadres: redactie@ngid.nl

 

 

 

 


Webmaster: Gerrie Legué

De webmaster houdt homepage bij van de stichting.
Heeft u vragen, opmerkingen of ziet u onvolkomenheden,
dan graag vermelden aan de webmaster.
E-mailadres: info@ngid.nl

 

 


Verkoop in Winkel: Gerrie Legué

De winkel verkoop enkele artikelen voor de stichting.
Heeft u vragen over de artikelen, dan kunt u gebruikmaken van het onderstaande
emailadres.
E-mailadres: info@ngid.nl

 

 


Bestuurslid: Peter van der Niet

Het bestuurslid heeft geen vaste taakomschrijving en wordt gevraagd om allerlei zaken te doen.

E-mailadres: bestuurslid-peter@ngid.nl