Het dienstvak Navigatie Gevechts-Informatie Dienst (NGID) bij de Koninklijke Marine is vlak na de tweede wereldoorlog ontstaan. De eerste opleidingen om de radar te bedienen en te gebruiken werden in 1946 aan boord van het radarinstructieschip Hr. Ms. Soemba gegeven.
In maart 1949 ving de eerste opleiding tot Navigatie Dienst-officier (ND-officier) in Nederland aan. Dit vond plaats op de ARGIS  (Artillerie Gevechts Informatie School) in fort Oostbatterij,  aan  de Kanaalweg in Den Helder. Eind augustus van datzelfde jaar betrad de eerste klas leerlingen Radio Afstand Peiler Plot (RAPP) de school.
De artillerieschool verhuisde in 1951 naar het Fort Erfprins  en veranderde de naam ARGIS in NAVGIS (Navigatie  Gevechts-Informatie School). De NAVGIS (en later ook nog  de Operationele School) leverde perso­neel voor het dienstvak NGID (Navigatie Gevechts-Informatie Dienst).
Na 1976 werd het oude fort Oostbatterij gesloopt. Dit was nodig omdat in het kader van de ‘Deltawet’ de dijk moest worden verhoogd en verstevigd. Vanaf dat moment werd het personeel opgeleid bij de ‘Operationele school’ (later de Nederlands-Belgische Operationele School) op het Nieuwe Haven terrein. Kort hierna werd het dienstvak NGID opgeheven en is de Operationele Dienst Operaties ontstaan.