Nieuw lid Eef Zwart

Posted on Posted in Post

Beste leden,  Afgelopen maand konden we een nieuw lid verwelkomen, Eef Zwart. Eef heeft in dienst gezeten in de zeventiger jaren.  Het bestuur heet Eef Zwart van harte welkom en hoopt dat hij een leuke tijd zal hebben bij de Stichting NGID. Namens het bestuur, Gerrie Legué

Overlijdensbericht van Ed Content

Posted on Posted in Post

Van de week hebben we te horen gekregen van de zoon van Ed Content dat zijn vader  4 maanden geleden is overleden. De exacte datum van het overlijden weten wij niet. Het bestuur wenst de familie veel sterkte toe.   Het bestuur.  

Overlijdensbericht van Arthur Baart

Posted on Posted in Post

Het bestuur heeft doorgekregen dat collega Arthur Baard op 21 oktober is overleden.   De crematieplechtigheid is op 25 oktober. Arhur is 79 jaar geworden. Het bestuur wenst de familie veel sterkte toe in de donkere en moeilijke dagen.   Het bestuur