Overlijdingbericht Gerrie IJzer

Op 19 mei hebben wij een droevig bericht ontvangen over het overlijden van Gerrie IJzer. Gerrie IJzer is op 09 mei 2017 overleden. Het bestuur wenst de familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.  

Voortgang website.

De website is nog steeds in ontwikkeling. De aankomende weken zullen er nog enkele aanpassingen volgen. Wat is er toegevoegd? Foto’s toegevoegd van T. den  Haze bij de foto’s van de Rotterdam. Agenda bijgewerkt met alle data uit het verleden. Wat staar er nog op de planning? Nieuwsbrieven plaatsen. Klassenfoto’s plaatsen. Emblemen plaatsen van de […]

Verslag vaardag Zr.Ms Rotterdam

Op de vaardag had ik aan Co Wiskerke gevraagd of hij een verslag wilde maken van de vaardag. Hij reageerde direct enthousiast en wat er uit zijn pen is gekomen is een prachtige weergave van de vaardag. Co bedankt voor het verslag. Klik op het pdf icoontje om het bestand te openen. Veel lees plezier […]

Foto’s van 10 mei Zr. Ms. Rotterdam

De foto’s van de Marvo-vaardag staan op de website. De foto’s zijn aangeboden door Co Wiskerke en Gerrie Legué De foto’s staan in het menu foto’s.

Klassenfoto’s gevraagd.

  Op dit moment ben ik bezig met het plaatsen van de klassenfoto’s op de website. Ik ben op zoek naar foto’s van de VVO-klassen. Heeft u een mooie van uw klas, wilt u deze dan aan mij opsturen. Graag met zoveel mogelijk namen van de mannen. U kunt deze e-mailen aan info@ngid.nl

Het menu linken is toegevoegd.

De website is aangevuld met het menu linken. In dit menu staan de linken naar andere homepages. Veel kijkplezier toegewenst.

See all our news

Het doel van de stichting is het bevorderen en het onderhouden van contacten van personeel, die daadwerkelijk als NGID’er, RAPP’er, MARVA plotter of als OD’er hebben gediend en werkzaam is of is geweest binnen de NGID – of de Operationele Dienst.

De stichting NGID organiseert  reünies en evenementen voor de leden. De reünies worden op verschillende locaties gehouden.
Er worden ook themadagen gehouden, waarbij de laatste ontwikkelingen binnen de Koninklijke Marine door actief dienende collega’s wordt vertelt.
Indien mogelijk worden er ook MARVO-vaardagen gehouden. Hiervoor vindt altijd een loting plaats door defensie. Het aanbod om mee te varen is erg groot.

De stichting draagt officieel de naam “Stichting Reünisten NGID, RAPP en MARVA plotter. Statutair mag de naam verkort worden gebruikt als “Stichting NGID”.
De stichting zetelt in Den helder. Stichtingsstatuten zijn in oktober 2011 vastgelegd bij de Notarissencombinatie Den Helder en in 2014 aangepast.
Door de rechtsvorm stichting hebben wij geen leden maar belanghebbenden. Gemakshalve gebruiken wij op deze website tocht het woord “leden” waar dus “belanghebbende” wordt bedoeld.  Sinds 2014 staat de stichting ook open voor al het (oud-)personeel dat bij de Koninklijke Marine in Commando-Centrales werkzaam is of is geweest.  Personeel dat behoorde of nog steeds behoort tot de Operationele Dienst (OD) is dan ook van harte welkom bij de bij onze stichting.

Nieuw ontmoet oud!

Stichting NGID